Start Kontakt
PDF Drukuj
Rekrutacja
poniedziałek, 20 czerwca 2011 13:00
Rekrutacja  do  Niepublicznego  Gimnazjum  przy I LO w Puławach

rok szkolny 2011/2012

  1. Składanie podań do Gimnazjum od 14.03 do 31.05.2011 r.
  2. Rozmowy kwalifikacyjne od 23 maja do 31 maja 2011 r.
  3. Dostarczenie oryginału świadectw ukończenia VI klasy szkoły podstawowej i wyników egzaminów do 27 czerwca  do godz. 15.30
  4. Lista przyjętych w dniu 28.06.2011 roku  o godz. 9.00
  5. Po opublikowaniu listy przyjętych uczniów, kandydaci zobowiązani są w tym samym dniu dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.