Start Egzamin Gimnazjalny
PDF Drukuj
Rekrutacja 2016/2017
środa, 21 marca 2012 12:50

Rekrutacja do Niepublicznego Gimnazjum przy I LO w Puławach

rok szkolny 2016/2017.


Planujemy otworzyć 3 klasy:

* Matematyczną

* Językową

* Ogólną

W klasach matematycznej oraz językowej rozszerzone będą odpowiednio zajęcia
z matematyki i języka angielskiego. Klasa ogólna rozszerzona zostanie w drugiej klasie
o przedmiot, który zostanie wybrany przez uczniów.

Laureaci konkursów kuratoryjnych przyjmowani są do gimnazjum bez postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym, uwzględnione zostaną wyniki laureatów konkursów organizowanych przez Niepubliczne Gimnazjum dla szkół podstawowych.

♦ PODANIE DO GIMNAZJUM
(do pobrania)Termin składania dokumentów:

1. Składanie podań do Gimnazjum od 01.04.2016 r do 31.05.2016 r.

2. Dostarczenie oryginału świadectw ukończenia VI klasy szkoły podstawowej i wyników egzaminów od 24.06.2016 r do 27.06.2016 r. do godz. 15:00.

3. Ogłoszenie listy osób przyjętych: 28.06.2016 r. o godz.10:00.

4. Zebranie z rodzicami kandydatów do gimnazjum: 24.05.2016 r o godz. 16:30.Sposób przeliczania punktów z testu kompetencji szóstoklasisty oraz średniej uzyskanych ocen na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej:

1. Test kompetencji : wynik z części I maksymalna ilość 100 % = 100 pkt.

2. Test kompetencji: wynik z części II maksymalna ilość 100% * 0,2 = 20 pkt.

3. Świadectwo : średnia ocen * 10, np 6,0*10 = 60 pkt.

4. Wyniki dodatkowych konkursów z matematyki i języka angielskiego organizowanych przez szkołę oraz Dyktanda o Pióro Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum: 

100% *0,1 = 10 pkt. - maksymalnie ze wszystkich konkursów uzyskać można 20 pkt.

Maksymalna ilość możliwych punktów do zdobycia wynosi maksymalnie 200 pkt.


Harmonogram spotkań sobotnich

Nauczyciele prowadzący spotkania:

- Matematyka: Agnieszka Kacperek, Agnieszka Michna,

- Język Polski: Renata Miłosz,

- Chemia: Iwona Krawczyk,

- Język Angielski: Krzysztof Lejwoda, Leszek Piech,

- Zajęcia Muzyczne: Robert Sosik.


Serdecznie zapraszamy.