Start
PDF Drukuj
3ag w akcji „Zapal Pamięć”
czwartek, 02 listopada 2017 09:40

Puławy słyną z wielu wspaniałych akcji. Jedną z nich jest „Zapal Pamięć” – akcja od siedmiu już lat koordynowana przez historyka pana Zbigniewa Kiełba z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta przy Muzeum Czartoryskich. Jest kilkuetapowa i angażuje młodzież puławskich szkół w zbieranie zniczy, uroczyste czytanie biogramów zasłużonych puławian oraz w porządkowanie cmentarza na Włostowicach – jednej z najstarszych polskich nekropolii. We wtorek 31 października klasa 3ag wzięła udział w pracach porządkowych. Uczniowie naszej szkoły, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, stawili się przy Domku Aleksandryjskim (obecna siedziba Pracowni DDM), by stamtąd pod opieką koordynatora i pana Tomasza Kraszewskiego wraz z innymi uczniami puławskich szkół podstawowych i średnich wyruszyć specjalnie podstawionym autobusem na cmentarz włostowicki. Po kilku godzinach pracy, w niezwykłej, jak co roku, atmosferze, na uporządkowanych pomnikach zapalono znicze na znak czci i pamięci o ludziach, którzy tworzyli historię Puław i naszej szkoły, jak pierwszy jej dyrektor pan Stanisław Eustachiewicz i pierwsi nauczyciele. Dla uczniów klasy 3ag była to więc żywa lekcja historii i tradycji i niecodzienna integracja puławskiej społeczności uczniowskiej.

 

Katarzyna Dytkowska